Hispania Help, de Mercedes Estramil. Una del montón.