Theeb, de Naji Abu Nowar (Competencia Internacional, 17 BAFICI)